O. Nyttingnes og J. Rugkåsa. Fotoer fra Kompetansebroen.no

Olav Nyttingnes og Jorun Rugkåsa ved Ahus har nylig publisert en artikkel i Frontiers Psychiatry som analyserer 10 år med dokumenter og debatt om Medisinfri behandling i Norge. Artikkelen ser både på dokumentene rundt introduksjon av dette tiltaket og hvordan kritikere og tilhengere av medisinfri behandling ordla seg i den offentlige debatten. Både det opprinnelige kravet om medisinfri behandling og debatten når tiltaket skulle gjennomføres er knyttet til uenigheten om bruk av tvang og tvangsbehandling med medikamenter.

Artikkelen finnes her:

Frontiers | The Introduction of Medication-Free Mental Health Services in Norway: An Analysis of the Framing and Impact of Arguments From Different Standpoints | Psychiatry (frontiersin.org)