Høyesterett har tatt en ny sak om psykisk helsevern til behandling.

Saken dreier seg om en 35 år gammel kvinne med alvorlig anorexi. Lagmannsretten la til grunn at farevilkåret var oppfylt, og tok derfor ikke stilling til kvinnens samtykkekompetanse.

Høyesteretts ankeutvalg har ikke sagt noe om hva som skal behandles i saken. Høyesteretts informasjonstjeneste sier at «saken reiser særlig spørsmål pasientens samtykkekompetanse og unntak fra krav om dette.»

Saken er berammet til tidlig i mai måned.

Lagmannsrettens avgjørelse>>

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning>>