Foto: UKOM

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten utga onsdag 5. mai en oppfølgende rapport til deres tidligere rapport «Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost«, som vi omtalte i fjor.

Her ble det bl.a. påpekt svært uheldige bygningsmessige forhold i skjermingsenheten pasienten var ved og den aktuelle, oppfølgende rapporten anbefaler å fastsette en faglig begrunnet minstestandard for fysisk utforming av skjermingsenheter.

Rapporten er primært rettet til helsemyndigheter og rettsinstanser. Institusjonene i det psykiske helsevernet, deres ansatte, pasienter, brukere og pårørende vil også ha nytte av rapporten.

Rapporten kan leses her >>