Hanne Kilen Stuen med biveiledere Jorun Rugkåsa (t.v.) og Anne Landheim (t.h.). Foto: NKROP

 

Hanne Kilen Stuen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk disputerte fredag 1. november på universitetet i Tromsø med avhandlingen: “Community treatment orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of experiences of patients, care providers and responsible clinicians».

Tvangsforsk gratulerer henne med godt og viktig arbeid!

 

Hanne Stuen Phd - Ny doktorgrad om tvangsbehandling under oppfølging fra ACT team

Fra disputasen. Foto: Tonje Lossius Husum

 

 

 

 

 

 

Artikkelliste:

  1. Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting
  2. Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers’ experiences with community treatment orders.
  3. How clinicians make decisions about CTOs in ACT: a qualitative study.