Selvmordskandidater intervjuet i en ny doktorgrad godtok at tvang var nødvendig da verden ble for svart.

Les mer >>