Foto, opphavsrett: Abstrakt forlag

BET-seksjonen ved Vestre Viken sykehus har i år gitt ut en ny bok med erfaringer fra Basal eksponeringsterapi. Boken er tilgjengelig blant annet fra Ark og Haugen bok.

Terapiformen er egnet for pasientgrupper med langvarig og kompleks problematikk, inkludert selvskading. Da denne pasientgruppen hyppig blir utsatt for tvang (ved fare for eget liv) og «treatment as usual» ikke gir god effekt, har tiltaket betydelig potensiale for tvangsforebygging og -reduksjon. Det er et ønske om å bygge ut tilbudet til øvrige deler av landet.

Du kan lese mer utfyllende om hva terapien består av i en artikkel skrevet av Vestre Viken på Forskning.no:  https://forskning.no/angst-depresjon-partner/i-stedet-for-a-flykte-fra-vonde-tanker-og-folelser-kan-du-velge-a-ga-inn-i-frykten/1703440


Boken har fått positiv omtale i media:

Mad in Norway: https://madinnorway.org/2020/09/bokomtale-inn-i-katastrofelandskapet/

«Selv om BET-enheten ved Vestre Viken HF i seg selv representerer et begrenset tilbud, er liknende tilbud under utvikling flere steder. I tillegg representer den forståelsen som ligger til grunn for BET, på flere områder et klart alternativ til den tradisjonelle medisinske forståelsen av psykiske helseproblemer og psykisk helsehjelp. Boken er på denne bakgrunn også et viktig innlegg i debatten om hva slags psykisk helsevern vi ønsker i fremtiden. Den fortjener å bli lest av mange, både av mennesker som mottar psykiske helsetjenester og deres nærstående. Og ikke minst alle oss som har behandleransvar og ansvar for å organisere tjenestene.»

Sykepleien: https://sykepleien.no/bok/2020/08/eksponering-smerte-gir-helbredelse

«BET-behandling er under utbredelse, det tilbys utdanning til helsepersonell fra andre helseforetak, og flere DPS-er og ulike institusjoner har startet implementeringen av denne respektfulle, verdibaserte måten å arbeide på. Boka anbefales derfor ikke bare til den gjengse fagperson med interesse for, eller som jobber med, psykisk helsevern, men i høyeste grad til våre helsemyndigheter, som burde reise til BET-avdelingen, møte pasientene og deres behandlere og begynne å legge en slagplan for å få dette ut i psykisk helsefeltet. Nå.»

Rådgivning ved spiseforstyrrelser (ROS) – side 28: https://issuu.com/nettros/docs/220_web

«Det slår meg etter å ha lest disse historiene hvor avgjørende det er å tenke nytt og å kunne tilby noe helt annet for ene gruppe mennesker innenfor behandlingsapparatet som mange år har blitt behandlet med noe som ikke har virket. Boken gir både håp og viser vei til et mer humant psykisk helsevern»