Europarådets kommisær for menneskerettigheter, Nils Muižnieks, påpeker i sin rapport etter Norgesbesøket i januar 2015 at Norge må redusere bruken av tvang ytterligere, og på en bredest mulig måte. Kommisæren påpeker også i sin rapport at det må lovendring til for å sikre fritt informert samtykke. NRK formulerer det slik: "Kommissæren etterlyser ei lovendring som i større grad sikrar medisinsk behandling basert på fritt informert samtykke, med unntak av livstrugande naudtilfelle der personen garantert er ute av stand til å ta ei sjølvstendig avgjerd".

 

Hele nyhetssaken fra NRK kan leses her »

Rapporten fra Europarådets kommisær for menneskerettigheter kan leses her »