De reduserte blant annet bruken av beltelegging med 85 %. Samtidig sier de "…en av våre hypoteser er at de episodene som tidligere ville resultert i et vedtak om bruk av belter, trolig er erstattet med kortvarig fastholding", noe de også problematiserer. 

Jacob og Veland tar i tillegg opp holdnings- og kulturendringer som viktige faktorer for å kunne redusere unødvendig bruk av tvang over tid.

Her finner du artikkelen »