books education school literature 48126 - Litteratur

Litteratur

TvangsForsk driver litteraturdatabasen TvangsPub, som inneholder litteratur og prosjekter om tvang i det psykiske helsevernet.

Ved å forenkle tilgangen til litteratur ønsker vi å stimulere til forskning og kunnskapsutvikling innenfor tvangsfeltet. TvangsPub inneholder både faglitteratur, artikler, offentlige dokumenter, statistikk, doktor- og mastergrader. I tillegg fører vi oversikt over tidligere og pågående forskningsprosjekter.

På sikt er målet at TvangsPub skal gi en tilnærmet fullstendig oversikt over faglitteratur som tar utgangspunkt i norske data om tvang, samt annen relevant litteratur innenfor tvangsfeltet. Vi gjør oppmerksom på at databasen fortsatt er under utvikling.

Besøk TvangsPub »