Inger-Mari Eidsvik ønsker med sitt innlegg å fremme noen forslag til hvordan de medisinfrie postene kan innrettes, slik helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker. Eidsvik skriver fra sitt perspektiv som både hjelper og den som har behov for hjelp, ettersom hun selv har stått på begge sider av hjelpeapparatet.

Eidsvik skriver at man ikke nødvendigvis må bruke makt og tvang overfor pasientene.

Les hele artikkelen her »