Contact - Kontakt oss

Kontakt oss

E-post:
post@tvangsforskning.no

Postadresse:
TvangsForsk
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Postboks 6124
9291 Tromsø

​Besøksadresse:
Åsgård Sykehus
Åsgårdsveien 40
9016 Tromsø

​Telefon:
Erlend Bugge (Leder), erlend.bugge@unn.no
(+47) 405 10 007

Marianne Silsand (koordinator), Marianne.Elise.Myrli.Silsand@unn.no
(+47) 918 07 997

​Web:
www.tvangsforskning.no
tvangspub.tvangsforskning.no

​Facebook – @tvangsforsk:
www.facebook.com/tvangsforsk/