Det var i desember at fylkeslegen gjennomførte et tilsyn ved DPS Kolvereid. Nå foreligger den endelige rapporten.

Blant annet nevner avisa at "Fylkeslegen mener det er særlig kritikkverdig at Helse Nord-Trøndelag har lagt inn flere pasienter på tvunget psykisk helsevern med døgnopphold ved DPS Kolvereid de siste to årene, uten å ha foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse av forholdene".

Les artikkelen her »