Målgruppen for konferansen er ansatte i asylmottak, kommunehelsetjenestene, psykiatrien, politiet, voksenopplæringen og andre som jobber med asylsøkere, flyktninger og innvandrere i kommunene.

Invitasjonen med all relevant informasjon om konferansen og om foredragsholderne, finner du her.