Fem organisasjoner innen psykisk helse jobber hardt for at det skal etableres medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter ved alle landets helseforetak. Dette viktige arbeidet er kanalisert gjennom ”Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp”. En av de fem bruker- og interesseorganisasjonene for psykisk helse, Hvite Ørn Norge. Styreleder Jan-Magne Sørensen forteller at kravet om medisinfritt døgntilbud har vært den store saken siden organisasjonen ble etablert i 2008.

Les hele artikkelen her »