Videre står det i artikkelen at tvangstid gikk drastisk ned, selv om innleggelsesfrekvensen økte.

Les hele artikkelen her »