Studien er en oppfølging av en randomisert studie publisert i 2013, hvor pasienter med psykose som ble utskrevet fra sykehus ble randomisert til enten tvang uten døgnopphold (TUD) eller til frivillig status via kort sykehuspermisjon. Mens den første studien ikke fant effekt av TUD på reinnleggelser etter ett år, finner en ny studie som har fulgt gruppene i ytterligere to år, heller ingen effekt.

Les hele nyhetssaken hos Dagens Medisin her »

Artikkelen er tilgjengelig via TvangsPub og har følgende tittel:

Effect of increased compulsion on readmission to hospital or disengagement from community services for patients with psychosis: follow-up of a cohort from the OCTET trial »