Førsteamanuensis Nora Sveaass leder menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening. Hun mener det er behov for en grundig gjennomgang av hva som ligger i nødrettssituasjoner:

– Det å bli lagt i belter er i seg selv et voldsomt inngrep. Det kan godt være at det da spiller mindre rolle om det er i to eller fire timer – det kan være mer enn lenge nok – men at det mange ganger overskrider åtte timer – og mye lenger enn det, synes jeg er meget alvorlig og kritikkverdig, sier Sveaas.

Hun er også medlem av FNs underkomité for forebygging og tortur.

Her finner du artikkelen »