– Jeg tror de aller fleste vil føle en sterk sympati med hennes vurdering av egen livssituasjon, og jeg tror mange vil ha en stor forståelse for hennes ønske om å forlate livet. Man kan tenke at «dersom det var meg, så ville jeg ønsket det samme», sier Høie til VG.

Artikkelen finnes i sin helhet her »