Helsedirektoratet har som svar til Sykehuset i Østfold, kommet med en ny lovfortolkning av husordensregler, nærmere bestemt rundt pasienters adgang til å besøke hverandre på pasientrom.

EMK art. 8 og 10 siteres blant annet som rettslig grunnlag.

Les brevet >>