Noen av problemstillingene er av evig, og nærmest uløselig karakter. Viktige dilemmaer knyttes til allmenne filosofiske og politiske prblemstillinger; i sin ytterste konsekvens diskuterer vi i denne sammenheng både frihetsbegrepet, solidaritetsbegrepet, evne til samtykke og «hva er psykisk lidelse?». 

Konferansen har denne gangen kanskje enda større fokus på opplevelsen av å bli innlagt og behandlet mot sin vilje, og at brukernes stemme skal være tydelig. Noen av foredragsholderne er sentrale internasjonale forskere og en representant for Europarådet som skal overvåke disse problemstillingene i de ulike land. Problemene skal ikke feies under teppet! Berørte parter må gjennom dialog og gjensidig tillit ta et felles ansvar for å bringe diskusjonen inn i et konstruktivt spor, og videre.

Denne konferansen er et forsøk på å bidra til akkurat det, og forhåpentligvis er denne andre nasjonale konferansen starten på en god tradisjon.

Les mer her