Den ene delen av seminaret var en panelsamtale om fremtidens behandling og medisinfrie tilbud. I panelet satt psykiater Ola Nordviste, tidligere landsstyreleder i LPP, Anne-Grethe Terjesen og leder av Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem.

Terjesen fortalte om bakgrunnen for kravet om et medisinfritt tilbud. Hun fortalte at dette hadde kommet på agendaen i 2011, der LPP gikk sammen med We Shall Overcome, Hvite Ørn, Aurora og Mental Helse i en fellesaksjon for å få et medisinfritt tilbud på plass.

– Brukerorganisasjonene er kjent for ikke å gi seg, sa Terjesen. Hun viste til at politikerne hadde vært lydhøre, og at jobben var fagfolkene. Regjeringen har nå uttalt at brukerorganisasjonene skal være med på utviklingssiden av et slikt tilbud. Kravet fra regjeringen er at et slikt tilbud skal være oppe innen 1. juni 2016.

Les hele saken her »