Fritt behandlingsvalg gjelder ikke alle pasienter, og for personer underlagt tvungent psykisk helsevern (kap. 3 i phl) finnes det unntak fra disse bestemmelsene i loven.

Artikkelen finnes hos Helsetilsynet »

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) finnes her »