pexels photo 357514 - Prosjekt

Prosjekt

REK (Regional Etisk Komité)

Alle forskningsprosjekter som omfattes av helseforskningsloven skal forhåndsgodkjennes av REK i din region.

Søk i prosjektregisteret til REK >>

Cristin (Current Research Information System In Norway)

Cristin har automatisk importering fra REK av alle nye prosjekt og jobber med å legge til eldre, fortsatt aktive, prosjekt. Om koblingen mellom Cristin og REK

Søk etter aktive prosjekter i Cristin >>