pexels photo 357514 - Forskningsplan

Forskningsplan

Forskningsplan 2020 – 2025

De foreliggende anbefalingene for forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet er utarbeidet av fagrådet i TvangsForsk.

Notatet inneholder en kortfattet statusbeskrivelse av tvangsforskning i Norge, og peker på områder der det er behov for økt forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang.

Last ned forskningsplanen (.pdf)

Last ned forskningsplanen (.doc)