pexels photo 357514 - Doktorgrader

Doktorgrader om tvang

2022

Irene Wormdahl

The ReCoN intervention: a co-created comprehensive intervention for primary mental health care aiming to prevent involuntary admissions


2020

M.B. Rabben

Humanitet, kontroll og tvang. Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895-1978


2019

H.K. Stuen

Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians


2018

A. Furre

Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway

E.J. Svendsen

Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study

O. Nyttingnes

Patients’ experience of Coercion in Mental Health Care

A.C. Pawlica

Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden


2017

M. Storvik

Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern


2016

B. Stensrud

Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff – A qualitative study

H. Riley

When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway


2013

Maria Knutzen
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?»

Anne Opsal
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Involuntarily admitted patients with substance use disorders »

Reidun Diseth
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry (pdf) »


2011

Tonje Lossius Husum
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway (pdf) »

Arne Thorvik
Lege spes. psykiatri
Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Suicid som etisk fenomen – teoretiske og empiriske perspektiver (UiO) »


2010

Marit Følsvik Svindseth
Høgskolelektor
Høgskolen i Ålesund

A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units »

Marit Helene Hem
Post doc
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses »

Toril Borch Terkelsen
Førsteamanuensis
Seksjon for sykepleievitenskap, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen

Håndtering av engler og UFOer i en psykiatrisk avdeling : en etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres »


2008

Johan Håkon Bjørngaard
Seniorforsker
SINTEF Teknologi og samfunn

Patient satisfaction with outpatient mental health services – the influence of organizational factors »

Knut Ivar Iversen
Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø

Coercion in the delivery of mental health services in Norway


2007

Arne Vaaler
Norges Naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Effects of a psychiatric intensive care unit in an acute psychiatric department

 

Reidun Norvoll
Dr. polit (sosiologi)
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Det lukkede rom. Bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter (SINTEF) »


2004

Rolf Wynn
Universitetet i Tromsø

Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital


1986

Georg Høyer
Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø

Tvungent psykisk helsevern i Norge. Rettssikkerheten ved slikt helsevern med særlig vurdering av kontrollkommisjonsordningen