pexels photo 357514 - Forskning

Forskning

Her finner du oversikt over noe av det som rører seg på forskningsfronten. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere listene, og tar gjerne imot tips.

Forskere

Personer som forsker på tvang, eller har vært involvert i forskning/fagutvikling på tvangsfeltet.

Prosjekter

Oversikt over pågående og avsluttede forskningsprosjekter relatert til bruk av tvang i psykisk helsevern.

Doktorgrader

Avlagte doktorgrader innen tvangsfeltet.

Forskningsverktøy

Relevante spørreskjema.

 

Om forskning på tvang i Norge

Det har vært forsket relativt lite på bruk av tvang i Norge, til tross for at en vesentlig del av pasientene i psykisk helsevern legges inn og/eller behandles med tvang i det psykiske helsevernet. Internasjonal forskning på tvang er av varierende metodisk kvalitet og holdbarhet, og er ikke alltid overførbar til norske forhold. Tiltaksplanen for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern slår derfor fast at det er behov for å øke kunnskapsgrunnlaget om bruk av tvang (jf. punkt 4.3.3 i planen).

Det er særlig behov for kunnskap når det gjelder:

  • Den kliniske effekten av bruk av tvang for pasienten både ved innleggelse og i behandling, herunder bruk av skjerming.
  • Pasientenes opplevelse av tvang.
  • Årsaker til variasjoner i tvangsbruk mellom ulike sykehus og helseforetak.
  • Juridiske problemstillinger.
  • Handlingsalternativer til tvang.

Les mer i vår målsetting »

Avgrensninger

Følgende områder faller utenfor nettverkets ansvarsområde:

  • Russektoren, utenom ved dobbeltdiagnoser når pasientene utsettes for tvang innenfor psykisk helsevern
  • Eldreomsorgen, (sykehjemsbeboere, hjemmetjeneste) samt ved kun demens hos eldre innen psykiatrien
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Barnevern

Forskningsplaner

Nettverkets forskningsplan 2020 – 2025
Last den ned her »