Høgskolen i Molde melder i sin nettavis, at en forskergruppe som inkluderer professor Stål Bjørkly skal studere effekten av antipsykotika:

https://panorama.himolde.no/2021/07/07/bjorkly-i-forskergruppe-som-skal-studere-effekten-av-antipsykotika/?fbclid=IwAR3Wxrcj-FZ5iuHKwTppkq2Rhfp6rF7Egfcc4Z-ckUvwv-XVVfkzFh0xtoU

Prosjekteier, SIFER Vest, har fått 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd.

Registerdata fra 2010-11 for tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering skal benyttes. Man skal så se hvordan det har gått med disse pasientene 10-12 år senere.

Panorama skriver at noen av spørsmålene som skal forsøkes å besvare er:

Hva er effekten av tvangsinnleggelse?

Hva er effekten av tvangsmedisinering?

Hvor lenge bør man bruke antipsykotiske legemidler?

Hvilke antipsykotiske legemidler gir best prognose?

Hvilken startdose med legemiddelet er best?

Hva er effekten av medisinfri behandling av alvorlig psykisk sykdom?

Hva er de helseøkonomiske konsekvensene av funnene knyttet til spørsmålene over?


Som vi skrev i april, konkluderte FHI i en nylig studie at det er gjort svært lite forskning på effekten av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling. Det finnes per nå ikke studier av god kvalitet som gir svar på dette.

FHI rapporten pekte på registerdata som en mulig forskningsmetode. Tvangsforsk vil derfor berømme forskergruppen for å utvikle et svært spennende og potensielt nyttig prosjekt!

Samtidig er vi usikre på hvordan noen av spørsmålene over skal besvares. Vi forventer at oversikten over formelle tvangsinnleggelser og tvangsbehandling i 2010-11 er god, men så langt vi kjenner til, finnes det ikke registerdata som sier noe om hvilke preparat og doser som ble benyttet. For å finne ut av dette, mener vi det er nødvendig å gå inn i hvert enkelt vedtak, noe som er tidkrevende.

Tvangsforsk er så heldige å få professor II, Arnstein Mykletun til vårt forskerseminar på Holmen i oktober. Mykletun er forskningsgruppeleder i Helse Bergen. Han vil presentere prosjektet og planlagt forskningsmetode.