Siden 2008 har Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) arbeidet for å øke kunnskapen om tvang ved å stimulere til økt forskning. Nå ønsker vi flere forskere!

Les hele artikkelen her »