Vi har tidligere presentert de nasjonale faglige rådene for forebygging av tvang i psykisk helsevern for voksne, dengang i forbindelse med høringsrunden.

Den 14. desember 2021 ble den endelige versjonen av rådene sluppet. Det er nå opp til helseforetakene å jobbe med hvordan de skal implementere rådene i egen praksis.

Du kan lese nyhetsmeldingen og rapporten i sin helhet her >>