«Motivasjon er den første forutsetningen for å endre praksis, tilgang til korrekte data er den andre, mens ledelsesforankring er den tredje og viktigste forutsetningen.»

Her finner du kommentaren i sin helhet »