-Befolkningen vokser, og trenden er dermed at stadig færre årsverk per innbygger går til psykisk helsearbeid i kommunene, skriver SINTEF-forskerne som står bak den ferske rapporten om psykisk helsearbeid.