Uni Research Rokkansenteret ved forfattere Nina Berven, Ingrid H. Johansen og Ole A Brekke, har skrevet en evalueringsrapport av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet – TvangsForsk.

Rapporten kan leses i TvangsPub – her »