black and white data definition 267669 - Engelske tvangsbegreper

Tvangsbegreper på engelsk

Nyttige ved søk i internasjonale litteraturdatabaser

  • Coercion – Tvang (å overtale noen til å gjøre noe; enten ved tvang eller trusler)
  • Compelled – Tvunget (til noe)
  • Compulsory/ Mandatory – Obligatorisk; ved maktmisbruk > tvang ( f.eks. Compulsory treatment)
  • Confined/ confinement – Begrenset, innesperret
  • Incompetent/ Incompetent/ incompetency – manglende samtykkekompetanse ( i sammenheng med consent)
  • Informed consent – Informert samtykke
  • Inpatient (treatment) – Innlagt (behandling)
  • Involuntary – Ufrivillig
  • Outpatient commitment – Tvungen poliklinisk (behandling) m.m. tilsvarende norsk begrep TUD
  • Voluntary – Frivillig