Vi bytter leverandør av hjemmeside – ny hjemmeside vil være oppe ca. 1 april.

NB! Vi deler ikke ut forskningsmidler våren 2023.