Foto: Privat

Magne Brekke Rabben vil den 23.oktober disputere over avhandlingen «Humanitet, kontroll og tvang. Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895-1978.»

Tvangsforsk bevilget i sin tid penger til forprosjektet som nå har materialisert seg i en avhandling akseptert for disputas.

Avhandlingen er levert ved NTNU, Det humanistiske fakultet (Institutt for moderne samfunnshistorie) og Øyvind Thomassen har vært veileder. prosjektet er finansiert av NTNU Helse, et av de fire satsningsområdene til NTNU og har blitt gjennomført i samarbeid med St.Olav Hospital, avd. Brøset (Kompetanseneteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, SIFER-midt).

Vurderingskomiteen har bestått av Jesper Vaczy Kragh (Medical Museion, Københavns universitet), Anne Helene Kveim Lie (Institutt for helse og samfunn, UiO) og Maria Fritsche (Institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU).


Oppdatering 23.10.20 kl. 15:00

Prøveforelesning og disputas er nå ferdig. Rabben svarte godt for seg gjennom opposisjonen.

Vi gratulerer han på vegne av feltet for tvangsforskning i Norge!