Tvang i psykiatrien har den siste tiden vært mye i fokus, og godt er det. Som tidligere tvangsinnlagt psykosepasient har Eline Skår opplevd tvangens konsekvenser på både kropp og sinn. Skrevet av Eline Skår (25).

Les fullstendig innlegg her »