Frontiers er en samling open-access fagfellevurderte tidsskrifter. Fokus er rundt definerte forskningstema og det jobbes nå med å samle inn artikler til temaet tvang i psykisk helsevern under overskriften «Coercion in psychiatry: epidemiology, effects and prevention» . Jorun Rugkåsa er en av 3 redaktører.

Det bes nå om bidrag fra tverrfaglig forskning, både kvalitativ og kvantitativ, observasjonell eller eksperimentell. Eneste krav er at forskningen er basert på empiriske data. Frist for innsending av manuskripter er 30. juli.

Publikasjon vil være i følgende tidsskrifter: «Frontiers in Psychiatry», «Frontiers in Sociology» og «Frontiers in Public Health»

Mer informasjon finnes her >>