BET-seksjonen ved Vestre Viken HF viser til stor reduksjon i bruken av psykofarmaka. Illustrasjon: Pexels.com

Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak går sammen om å etablere en 1-årig BET-Recoveryutdanning. Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) ved UNN og BET-Seksjonen i Vestre Viken har gjennom mange år samarbeidet om implementering av KYR, og ikke minst, tilpasning av KYR til psykisk helsevern for ungdom. Utdanningen vil ha et faglig innhold som er relevant for helsepersonell på ulike arenaer. Særlig der det utvikler seg samhandlingsutfordringer mellom brukere og helsepersonell, og mellom ulike deler av helsetjenestene. Utdanningen tilbys kun i Tromsø. Utdanningen administreres av og er forankret i BET-Seksjonen i Vestre Viken. Det er helsepersonell både fra UNN og fra Vestre Viken som leder undervisningen.

Les mer her >>