Regjeringen har foreløpig ikke svart på et innspill fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), fra 2013 angående hvorvidt de mener helsepersonell bryter menneskerettighetene når de følger Lov om psykisk helseverns tvangsbestemmelser. Tor Levin Hofgaard, psykologspesialist,  president i Norsk Psykologforening og styreleder i Rådet for psykisk helse etterspør en avklaring.

Les hele innlegget her »