Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kommentarer eller tips vedrørende denne artikkelserien?

Kontakt gjerne prosjektkoordinator Leif Martin Haugen

Faktaboks

I april og mai 2013 skrev Dagbladet (www.dagbladet.no) en lang rekke artikler om bruken av tvang i psykisk helsevern, etter at historien til «Erik» ble publisert i media.

På denne siden har TvangsForsk samlet disse artiklene (i kronologisk rekkefølge.)