Rapporten etter 7 års arbeid tar for seg utviklingen av et måleskjema for skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern. 

Utvalget har vært ledet av Torleif Ruud, og har tatt for seg at det rimelig særnorske fenomenet «skjerming» (uten isolasjon) kan ha svært varierende kliniske begrunnelser og innhold. De har av denne grunn utviklet et konsensusbasert registreringsskjema etter Delphi-metoden.
Måleskjemaet er høyst interessant, da det inneholder momenter utover det som kan baseres i et skjermingsvedtak iht §4-3 i phvl, men gjenspeiler mangfold av klinisk praksis.

Det er nyttig både for å kunne forske på skjerming, for å registrere faktisk praksis, men har også potensiale for å normere praksis – gitt at det blir utbredt brukt.

Logo akuttnettverket Ahus 300x26 - Akuttnettverket og Ahus' måleverktøy for skjerming

Les rapporten>>