Program (Et detaljert program er sendt på epost til de påmeldte).

 

Sted Rica Hotel Gardermoen

Tirsdag 6. oktober

18:00 Ankomst

20:00 Middag

Onsdag 7. oktober

09:00 Åpning. Godkjenning av referat. Bordet rundt. Oppdatering siden sist.
         Gjennomgang av forskningsprosjekt: Utvikling av et målingsinstrument for
         opplevd tvang i det psykiske helsevernet. 

12:00 Lunsj

13:00 – 15:00  Tvang uten døgn. Kunnskapshull og viktige problemstillinger.

20:00  Middag

Torsdag 8. oktober

09:00  
Gjennomgang av nettverkets forskningsstrategi

12:00  Lunsj 

13:00 – 16:00 Gjennomgang av nettverkets forskningsstrategi
                      Nettverkskonferanse 2010

Ytterligere informasjon
Møtet er åpent for et begrenset antall inviterte deltakere og andre interesserte, som har både erfaring og interesse for tvangsforskningfeltet.

Retningslinjer for tildeling av støtte:

1) Forskere som ønsker å delta må i utgangspunktet dekke utgiftene selv

2) Forskere som har kompetanse innenfor hovedtemaet og som bidrar, får utgiftene dekket, samt en kjernegruppe. Disse vil bli kontaktet av nettverksadministrasjonen.

3) En brukerrepresentant med forskningskompetanse får utgiftene dekket

4) Utover det er det åpent, men antall deltakere er begrenset

Vennligst ta kontakt med alberto.valiente.thoresen@uit.no , Tlf. 77 64 57 86 for å få mer informasjon om deltakelse, priser og mulighet for å få støtte.